Bản vẽ từ đường họ Phạm ở Qũy Đê

Đây là bản vẽ thiết kế từ đường họ Phạm ở Qũy Đê.

Thiết kế: anh Phạm Hoàng Cương và ông Phạm Ngọc Khuê
Xây dựng: ông Phạm Văn Hương và ông Phạm Ngọc Khuê
Ngày hoàn tất : 12-11-2010


Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com