Đền thờ THÁI BẢO CHÂN QUẬN CÔNG, KHAI QUỐC CÔNG THẦN PHẠM THẾ TRƯNG (1541-1606)

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com