Giỗ tổ Phạm Kim Cơ (đời 35) 2013

CHƯƠNG TRÌNH
GIỖ TỔ PHẠM KIM CƠ
NĂM QUÝ TỴ 2013
* Ngày 06, tháng Ba, năm Qúy Tỵ(Thứ Hai, ngày 15- 4- 2013)
- 14 giờ : Thắp hương Mộ Tổ và Mộ các Cụ
- 16 giờ : Lễ Cáo Giỗ
* Ngày 07 tháng Ba năm Qúy Tỵ (Thứ Ba, 16-4-2013) ngày Chính Kỵ
8giờ 30’ sáng : Lễ Tế Tổ -Tế Nữ Quan
9giờ 45’ sáng : Các đoàn con cháu dâng hương Kính Tổ
10giờ30’ sáng: Con cháu thụ lộc
Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com