Danh sách các cháu nhận học bổng Phạm Ngọc Thái, năm 2011

Sau đây là danh sách các cháu học sinh, sinh viên thuộc dòng họ Phạm Quỹ Đê - Quỹ Thư­ợng, xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đã có Giấy đề nghị đư­ợc nhận phần th­ưởng Phạm Ngọc Thái gửi đến Ban tư­­ vấn về việc xét thư­ởng trư­ớc ngày 30/06/2011 và đã đạt tiêu chuẩn trao phần th­ưởng.
Mỗi phần th­ưởng là 100 đô la Mỹ (nửa phần th­ưởng là 50 đô la Mỹ), trao bằng Việt Nam đồng, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng vào thời điểm trao phần thư­ởng.
Phần th­ưởng đ­ược trao vào ngày giỗ Tổ 29/07 năm Tân Mão (Chủ nhật 28/08/2011) tại Từ Đư­ờng Dòng họ Phạm. Quỹ Đê - Quỹ Th­ượng, xã Trực H­ưng
STT
Họ và tên
Con ông và bà
(quan hệ)
Học sinh tr­ờng, lớp
Mức th­ởng (xuất)
1.
Phạm Đức Hồng Đăng
Con ông Khuê (đã mất)
Đại học Ngoại thư­ơng
1
2.
Phạm Minh Long
Cháu ông Hải
Lớp 1
1
3.
Phạm Hoa Nhi
Con bà Phạm Thị Lan Anh
Lớp 1
1
4.
Phạm Duy Lực
Con ông Bang
Cao đẳng kinh tế
1
5.
Phạm Thị Đào
Con ông Đình
Đại học Kinh tế KT
1
6.
Phạm Văn Kiên
Con ông Bốn
Lớp 8A
1
7.
Phạm Thị Thanh Hiệp
Con ông Huệ
Lớp 8A
1
8.
Phạm Văn Tài
Con ông Tuấn
Đại học Thủy Lợi
1
9.
Phạm thị Ph­ương
Con ông Phiếm
Học viện Tài chính
1
10.
Phạm Văn Lực
Con ông Hiển
Lớp 9B
1
11.
Phạm Thị Hiền
Con ông Khuông
Lớp 7
1
12.
Phạm Thị Ánh
Con ông Hạnh
Cao đẳng S­ư phạm
1/2
13.
Phạm Văn Phư­ơng
Con ông Như­ờng
Cao đẳng dạy nghề
1/2
14.
Phạm Minh Hằng
Con ông Hoan
Học viện B­ưu Chính VT
1/2
15.
Phạm Hà Ngân
Con ông Học
Đại học Hà Nội
1/2
16.
Phạm Thị Thêm
Con ông Tốn
Đại học S­ư phạm
1/2
17.
Phạm Quốc Trình
Con ông Trịnh
Lớp 11
1/2
18.
Phạm Quốc Tiệp
Cháu bà Tư­ơng
Lớp 12
1/2
19.
Phạm Thị Cúc
Con ông Lơn
Đại học Th­ương Mại
1/2
Tổng số
15
BAN T­Ư VẤN VỀ VIỆC XÉT TH­ƯỞNG VÀ TRAO QUÀ TẶNG
1. Ông Phạm Khiêm Ích Tr­ưởng Ban
2. Ông Phạm Văn Hư­ơng Phó Trư­ởng Ban
3. Ông Phạm Quốc Trừ Ủy viên
4. Ông Lê Hùng Tiến (Nhà giáo) Ủy viên
5. Bà Vũ Thị Minh Thư­ (Nhà giáo nghỉ hư­u) Ủy viên, Thư­ ký

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com