DANH SÁCH HỌC SINH- ĐƯỢC NHẬN PHẦN THƯỞNG NĂM 2013


TỪ ĐƯỜNG DÒNG HỌ PHẠM QUỸ ĐÊ, QUỸ THƯỢNG
XÃ TRỰC HƯNG – HUYỆN TRỰC NINH- TỈNH NAM ĐỊNH

DANH SÁCH HỌC SINH- ĐƯỢC NHẬN PHẦN THƯỞNG

NĂM 2013 DO BÀ NGUYỄN PHẠM THỊ THỊNH TẶNG THƯỞNG
Sau đây là Danh sách các học sinh, được nhận phần thưởng năm 2013 theo tiêu chuẩn khen thưởng đã công bố rộng rãi :
1/ Cố gắng học tập và rèn luyện, khắc phục khó khăn, đạt thành tích học tập loại Khá & Giỏi ( Theo Bảng điêm của Trường, năm học 2012-2013.)

2/ Gia đình thật sự khó khăn về kinh tế, không có điều kiện mua sách vở, học cụ, đóng học phí và may quần áo.

Mỗi xuất phần thưởng là 100 đô la Mỹ (nửa xuất là 50 đô la Mỹ) trao bằng Việt Nam đồng theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng vào thời điểm trao Phần thưởng : 21.246đ / 1USD

Mỗi xuất Phần thưởnglà 2.124.600đ. Nửa xuất là :1.062.300 đ.


STT
Họ và tên
Lớp
Xếp hạng
Điểm
tổng kết
Con ông bà
Mức thưởng
(xuất)
1.
Phạm Thị Thanh Hà
12
Giỏi
8,0
Phạm Thị Thu
1 xuất
2.
Phạm Nhật Thành
9
Giỏi
9,4
Phạm Văn Hà
1 xuất
3.
Phạm Minh Long
3
Giỏi
10,0
Phạm Văn Sự
1 xuất
4.
Phạm Hồng Quang
11
Giỏi
8,3
Phạm Văn Mạo
1 xuất
5.
Phạm Thị Hoa Nhi
3
Giỏi
9,0
Phạm T.Lan Anh
1 xuất
6.
Phạm Hồng Quân
1
Giỏi
10,0
Phạm Văn Sáu
1 xuất
7.
Phạm Hồng Sơn
9
Giỏi
8,1
Phạm Văn Thăng
1 xuất
8.
Phạm Minh Chi
8
Giỏi
8,6
Phạm Văn Bốn
1 xuất
9.
Phạm Thị Thanh Hiệp
10
Giỏi
8,2
Phạm Văn Huệ
1 xuất
10.
Phạm Thị Thanh Hảo
12
Giỏi
8,4
Phạm Văn Huệ
1 xuất
11.
Phạm Thị Thu Hiền
9
Giỏi
8,5
Phạm Thị Luông
1 xuất
12.
Phạm Linh Chi
5
Giỏi
10.0
Phạm Văn Lâm
1 xuất
13.
Phạm Xuân Chinh
5
Giỏi
9,66
Phạm Văn Trường
1 xuất
14.
Phạm Quỳnh Anh
12
Giỏi
8,2
Phạm Văn Tiến
1 xuất
15.
Phạm Quỳnh Phương
4
Giỏi
10,0
Phạm Văn Tiến
Nửa xuất
16.
Phạm Thị Ngọc Mai
5
Giỏi
10,0
Phạm Văn Mạo
Nửa xuất

Danh sách này còn chờ bà Nguyễn Phạm Thị Thịnh quyết định cuối cùng.

BAN TƯ VẤN VỀ VIỆC TRAO QUÀ VÀ PHẦN THƯỞNG
1. Ông Phạm Khiêm Ích Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Hương Phó Trưởng ban
3. Ông Phạm Thế Truyền Phó Trưởng ban
4. Ông Phạm Quốc Trừ Ủy viên
5. Ông Phạm Văn Lập (Nhà giáo nghỉ hưu) Ủy viên
6. Ông Lê Hùng Tiến (Nhà giáo) Ủy viên
7. Bà Vũ Thị Minh Thư (Nhà giáo nghỉ hưu) Ủy viên,Thư ký
Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com