DANH SÁCH CÁC CỤ Ở DUYÊN LÃNG NHẬN QUÀ TÌNH NGHĨA NĂM 2013


QUÀ TẶNG TÌNH NGHĨA

Kính tặng cụ:....................................................
Bà Nguyễn Phạm Thị Thịnh là cháu ngoại cụ Phạm Văn Thiện ở Quỹ Đê, xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, hiện cư trú tại Mỹ, có gửi về 500 đô la Mỹ, để cúng vào Từ đường họ Trần Duyên Lãng và tặng một số cụ già yếu trong họ, cùng một số gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh tật, hoặc có người thân mới mất.
Số tiền đô la Mỹ gửi về qua ngân hàng, đổi theo tỷ giá hối đoái chính thức tại thời điểm trao tặng là 21.246đ/1 đô la Mỹ.
A . Số tiền cúng vào Từ đường họ Trần là 100 đô la Mỹ = 2.124.600đ
do ông Trần Xuân Lượng thay mặt Trưởng tộc nhận.
B. Số tiền tặng cụ bà Khóa Hựu ( Cụ Hai) 95 tuổi, già yếu, đặc biệt khó
khăn, không nơi nương tựa là 100 đô la Mỹ = 2.124.600đ .
C. Số tiền 300 đô la Mỹ x 21.246 đ = 6.373.800đ , tặng 10 vị sau đây,

mỗi vị 637.400đ ( sáu trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm đồng).

1. Cụ bà Trần Xuân Rụ 91 tuổi
2. Cụ bà Trần Xuân Khâm 89 tuổi
3. Cụ bà Trần Xuân Lự 88 tuổi
4. Cụ Ngô Bá Hồng 87 tuổi
5. Cụ bà Trần Xuân Đắc 83 tuổi
6. Cụ bà Trần Thị Huy 79 tuổi
7. Cụ Trần Văn Năm 77 tuổi
8. Ông Vũ Huy Chúc 73 tuổi ốm yếu, khó khăn, con mới chết.
9. Ông Nguyễn Khắc Tuân Bệnh tiểu đường rất nặng
10. Ông Vũ Viết Lợi Bị bệnh lâu ngày.
Ngày 3 tháng 9 năm 2013
TM. Bà Nguyễn Phạm Thị Thịnh
PHẠM KHIÊM ÍCH
Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ

 

© 2011 - Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm ở Quỹ Đê, Nam Định
Thiết kế bởi Alice Nguyễn và Phạm Nam Hương
Email: nganphuong@gmail.com